محصولات صنعتی

ارائه محصولات صنعتی که ساخت ایران بوده و توسط شرکت تولید گردیده است، شامل انواع شمارنده ها ، دستگاه ساعت هوشمند، تایمر با قابلیت برنامه ریزی و …