الکترون صنعت

الکترون صنعت تولید کننده بردهای صنعتی و دستگاه بوبین پیچ اتوماتیک

نحوه سفارش از سایت :

سفارش خود را از طریق سایت انجام داده و سپس مبلغ فاکتور را به یکی از شماره کارتها یا شماره حساب ما واریز نموده و شماره ارجاع را برای ما ارسال بفرمایید.